Od stycznia 2025 roku Polacy będą mniej zarabiać?!

22 kwietnia 2024
Przez: : M.S.

Rok 2025 przyniesie istotne zmiany dla polskiego rynku pracy, szczególnie dla osób zatrudnionych na umowach zleceń. Reforma, zapowiadana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ma wprowadzić obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne od wszystkich umów cywilnoprawnych. Ta zmiana, choć może wydawać się korzystna z perspektywy przyszłych świadczeń emerytalnych, niesie ze sobą obawy o obniżenie netto wynagrodzeń dla wielu Polaków.

Co zmieni się w praktyce?

Obecnie składki ZUS są naliczane tylko do wysokości minimalnego wynagrodzenia, a dochody przekraczające tę kwotę są od nich zwolnione. Od 1 stycznia 2025 roku sytuacja ulegnie zmianie – każde wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia będzie obciążone składkami na ubezpieczenia społeczne, co może wpłynąć na zmniejszenie kwoty “na rękę”.

Korzyści i wady nowego rozwiązania

Z jednej strony, pełne ozusowanie umów zleceń ma przyczynić się do zwiększenia przyszłych emerytur pracowników, co jest postrzegane jako korzystne zarówno dla osób fizycznych, jak i dla stabilności systemu emerytalnego w Polsce. Z drugiej strony, wprowadzenie zmiany budzi obawy o wzrost kosztów pracy dla przedsiębiorców oraz możliwe obniżki dochodów dla osób zatrudnionych na zleceniach.

Wyjątki i szczegóły planowanej reformy

Nie wszystkie umowy cywilnoprawne będą objęte nowymi przepisami. Reforma przewiduje wyjątki dla uczniów szkół średnich i studentów do 26. roku życia, dla których umowy zlecenia będą nadal korzystać z dotychczasowych ulg.

Terminy wprowadzenia zmian

Zmiany mają zostać wprowadzone z końcem czwartego kwartału 2024 roku, a obowiązywać zaczną od 1 stycznia 2025. Decyzja ta wynika z zobowiązań Polski wobec Krajowego Planu Odbudowy, który zakłada wprowadzenie takich modyfikacji jako warunek kontynuacji wsparcia finansowego z funduszy europejskich.

Perspektywy i reakcje ekspertów

Zdania na temat reformy są podzielone. Ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich, Łukasz Kozłowski, sugeruje, że zmiany mogą korzystnie wpłynąć na polski rynek pracy i gospodarkę, zwiększając bezpieczeństwo socjalne pracowników. Jednakże zwraca również uwagę na konieczność ostrożnego wprowadzania nowych rozwiązań, zalecając, aby zmiany weszły w życie dopiero od stycznia 2026 roku, aby dać czas na dostosowanie się do nich zarówno pracownikom, jak i pracodawcom.

Podsumowując, zbliżająca się reforma ozusowania umów zleceń jest ważnym krokiem w kierunku zwiększenia ochrony socjalnej pracowników, ale wymaga również starannego rozważenia potencjalnych wyzwań, które może przynieść zarówno dla rynku pracy, jak i dla poszczególnych obywateli.

Udostępnij Facebook instagram

Zostaw komentarz

Kliknij by zamknąć i wrócić do strony głównej